Välkommen till PBI och Norrbottens Auktionsverk

Vi arbetar med utförsäljningar och auktioner på uppdrag av i första hand konkursförvaltare, men vi anlitas även av myndigheter, banker, företag och privatpersoner.

Vi har ett flertal metoder för att genomföra en så ekonomiskt gynnsam försäljning som möjligt. Ibland hittar vi köpare direkt genom våra kontakter eller så genomför vi utförsäljning, auktion eller direktförsäljning. Vi åtar oss även direkta försäljningsuppdrag där vi först genomför en värdering av objektet som sedan säljs genom våra distributionskanaler.

Tack vare vår långa erfarenhet har vi en bred branschkunskap och ett stort kunnande inom många områden. Därför kan vi erbjuda våra uppdragsgivare ett komplett koncept vad gäller omhändertagande av olika försäljningsuppdrag. Vårt affärskoncept är mycket konkurrenskraftigt och en ekonomiskt gynnsam lösning för alla parter. Inget uppdrag är för stort eller för litet för att vi ska kunna åta oss det.

Välkommen att kontakta oss!

/Åke Persson och Peter Backman