Om PBI

PBIs mål är att genomföra så ekonomiskt gynnsamma försäljningar som möjligt åt sina uppdragsgivare.

Ibland hittas köpare direkt genom kontakter, men ofta handlar uppdraget om att utföra utförsäljning, auktion eller direktförsäljning. PBI åtar sig även direkta försäljningsuppdrag där försäljningsobjekten först värderas och därefter säljs genom upparbetade distributionskanaler.

Lång erfarenhet har gett bred kunskap inom många branschområden, och uppdragsgivare erbjuds ett komplett koncept vid omhändertagande av olika försäljningsuppdrag.

PBIs affärskoncept är konkurrenskraftigt och ekonomiskt gynnsamt för alla parter, och inget uppdrag är för stort eller för litet för ett åtagande.